Lanternan

Lanternan är ett vård och omsorgsboende för kunder med kognitiv sjukdom. Lanternan ligger naturskönt med närhet till havet och till Åhus centrum.

Lanternan omgärdas av tallar i ett trevligt bostadskvarter med rogivande promenadstråk asfalterade gång och cykelvägar. Lanternans hjärta är vår underbara innergård som vi använder med blommor och växter efter årstiderna som vi använder flitigt året runt.

Vårt mål är att du som bor på Lanternan:

  • Ska ha ett tryggt boende, individanpassad god vård och omsorg i trevlig miljö.
  • Ska känna trygghet i ditt hem.
  • Ska känna glädje.
  • Ska känna dig bekräftad.
  • Ska känna delaktighet och självbestämmande.
  • Ska känna av självständighet.
  • Ska känna närhet. Vi vill också att anhöriga ska känna trygghet och att det ska råda ett gott samarbete mellan anhöriga och oss personal.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

I huset finns 34 lägenheter. Dessa är uppdelade på fyra avdelningar. På varje avdelning finns ett gemensamt kök och ett gemensamt vardagsrum. I varje lägenhet finns ett litet pentry med kylskåp och vask. Alla lägenheter har handikappanpassade toaletter med dusch. Uttag till telefon och TV finns också i alla lägenheter.

Aktiviteter

Utbudet av aktiviteter och kulturella evenemang utgår från vilka önskemål, intressen och förutsättningar du som kund har.

På Lanternan erbjuds måndag till fredag aktiviteter, i form av t.ex. gymnastik, högläsning, promenader, musik och spel. Dessutom anordnas kontinuerligt andakt och musikunderhållning.

Varje enhet anordnar egna aktiviteter dels i grupp men även individuellt. All aktivering skall vara individuellt anpassad utifrån kundens individuella behov.

I varje arbetslag finns ett kultur ombud.

Årligen anordnas midsommarfest och adventsfest för kunder, anhöriga och personal.

Personal

På varje enhet arbetar utbildad och personal med lång erfarenhet av vård- och omsorgsarbete. 

Varje kund har en ansvarig kontaktman från personalgruppen.

Dagtid vardagar finns alltid en sjuksköterska på Lanternan. Övriga tider helger och kvällar har personalen alltid möjlighet att nå sjuksköterska på telefon.

Arbetsterapeut och sjukgymnast tillkallas vid behov. Läkare från vårdcentralen i Åhus kommer till Lanternan en gång i veckan.

Bild på en cykel smyckad med blommor och texten Välkommen på.
 
Kontakter Telefonnummer
Sjuksköterska 0733-13 47 87
Lanternan 1 0724-678 731
Lanternan 2 0724-678 732
Lanternan 3 0724-678 733
Lanternan 4 0724-678 734

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.