Jasminen

Jasminen är ett vård- och omsorgsboende för dementa personer som ligger i centrala Kristianstad med Sommarstaden som granne.

Jasminen, demensboende
Jasminen, demensboende

Mars 2019 flyttar Jasminen till nya lokaler vid Sommarlustvägen.

Verksamhetens mål

Att kunna ge en meningsfull tillvaro där kunden känner trivsel och glädjeAtt omsorgen bygger på kundens självbestämmande och integritetAtt omsorgen är anpassad efter kundens individuella önskemål och behov

Att kunden möts av personal med professionellt förhållningssätt som präglas av empati och respekt

Lägenheter och gemensamma utrymmen

Det finns 10 lägenheter. Varje lägenhet är cirka 30 kvm och har pentry med kylskåp samt ett stort badrum med egen dusch och toalett. Lägenheterna är utrustade med trygghetslarm och en höj- och sänkbar säng. Jasminen har en trevlig uteplats på ena sidan av huset, samt en stor balkong på den andra sidan. På Jasminen finns ett sinnesrum för att skapa lugn och ro.

Utsikt från Jasminen

 

Aktiviteter

Det finns möjlighet till olika aktiviteter på Jasminen utifrån de boendes önskemål och förutsättningar. Det finns även en mötesplats för kunder på Stafvre och Jasminen dit man kan gå för en stunds samvaro eller delta i olika aktiviteter.

Personal

På Jasminen arbetar utbildad och van personal med lång erfarenhet. På nätterna arbetar minst en personal. Varje kund har en ansvarig kontaktman från personalgruppen. Vardagar dagtid arbetar alltid en sjuksköterska, övriga tider är det en ambulerande sjuksköterska. Arbetsterapeut och fysioterapeut tillkallas vid behov. Läkare från vårdcentralen Östermalm kommer till Jasminen en gång i veckan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.