Demensboende

Vi har vård- och omsorgsboenden med särskild inriktning för personer med demenssjukdom. Ett demensboende är till för de personer som har demens och som är i behov av vård och omsorg.

Ett flertal av våra boende är vård-och omsorgsboende med speciella enheter för personer med demens.

Kontakta biståndshandläggare om du vill ansöka om demensboende.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.