Besök på vård- och omsorgsboenden

Råd kring vad du behöver tänka på vid besök på vård- och omsorgsboenden och korttidsboende.

Stanna hemma (23/2-2023)

Nu ska du stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19, till exempel halsont, feber eller hosta. Covid-19 är fortfarande den dominerande orsaken till luftvägsinfektioner så man behöver fortsatt ha en viss försiktighet som vård- och omsorgspersonal. Covid-19 och andra luftvägsvirus kan få allvarliga konsekvenser för personer som är äldre eller tillhör en riskgrupp.

Råd vid besök på vård- och omsorgsboenden och korttidsboende

Välkommen att besöka nära och kära, men tänk på följande:

  • Kom bara på besök om du känner dig helt symtomfri.
  • Som besökare erbjuds du möjlighet att desinfektera händerna före och efter besöket.

Målsättningen med råden är att fortsätta skydda boende och personal från smitta.

Råd vid besök på korttidsboende

Berätta gärna för personalen i förväg när du planerar att komma. Vi ser gärna att besöket sker på eftermiddagarna mellan kl. 14.00 och 16.00.

Vi föredrar att besöket sker i avsedda besöksrum. För att ni ska kunna hålla avståndet under besöket rekommenderar vi att som mest två besökare är där samtidigt.

När det är dags för besöket:

  • Kom bara på besök om du känner dig helt symtomfri.
  • Vänta utanför huvudentrén tills du blir upphämtad av personalen som guidar dig genom lokalen.
  • Personalen visar dig var du kan tvätta och sprita händerna. Vi erbjuder munskydd.
  • Tänk på att inte gå genom lokalerna på egen hand när du ska gå hem, utan ring på personalen med hjälp av trygghetslarmet, så följer de dig ut.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta enhetschefen för boendet för mer information.

Tack för att du tar ansvar och hjälper till att skydda de som bor på våra boenden från smitta!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.