Avgiftshandläggare ordinärt boende

Avgiftshandläggare beräknar utifrån din inkomst vad du ska betala för den insats du har blivit beviljad. Ta kontakt med avgiftshandläggaren i det område du bor om du har några frågor. Telefontid: måndag - fredag kl. 10.00-11.30

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.