Avgiftshandläggare vård- och omsorgsboende

Avgiftshandläggare beräknar utifrån din inkomst vad du ska betala för den insats du har blivit beviljad.

Ta kontakt med avgiftshandläggarna om du har några frågor på telefon 044 - 13 28 00

Telefontid: måndag - fredag kl. 10.00-12.00 

Du kan också maila till avgiftshandlaggarna@kristianstad.se

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.