Frivilligt arbete

Vill du göra något meningsfullt? Du behövs inom omsorgen! Genom att engagera dig ideellt kan du berika både ditt och andras liv.

Hjälp till på mötesplatser

Som frivilligarbetare kan du engagera dig på någon eller några av alla våra mötesplatser. Du kan hjälpa både enskilda seniorer eller seniorer i grupp och du avgör själv hur mycket av din tid du vill bidra med. Vänd dig till närmaste mötesplats eller vård- och omsorgsboende om du är intresserad.

Hjälp enskilda individer

Du kan också arbeta som volontär och träffa enskilda personer som vill ha sällskap och stöd i vardagen. Även här avgör du själv hur mycket av din tid du vill bidra med. Kontakta vår volontärsamordnare så berättar vi mer!

Vem kan engagera sig?

Alla oavsett ålder är välkomna att anmäla sitt intresse. Du bestämmer själv hur mycket av din tid du vill bidra med. Du får en introduktion med information om verksamheten.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.