Frivilligt arbete och organisationer

Vill du göra något meningsfullt? Du och din tid behövs som frivillig och volontär inom omsorgen. Ge dig själv en möjlighet att berika ditt liv och andras genom att engagera dig ideellt som frivillig eller volontär.

Frivilligarbetare

Som frivilligarbetare kan du engagera dig på någon eller några av alla våra mötesplatser. Vänd dig till närmsta mötesplats eller vård- och omsorgsboende om du är intresserad.

Du kan hjälpa både enskilda seniorer eller seniorer i grupp, du avgör själv hur mycket av din tid du vill bidra med.

Volontärverksamhet

Du och din tid behövs som volontär inom omsorgen. Ge dig själv en möjlighet att berika ditt liv och andras genom att engagera dig ideellt som volontär.

Som volontär träffar du enskilda personer som vill ha sällskap och stöd i vardagen. Du avgör själv hur mycket av din tid du vill bidra med.

Vem kan engagera sig som volontär?

Alla oavsett ålder är välkomna att anmäla sitt intresse. Du får en introduktion med information om verksamheten.

Stöd av volontär

Är du i behov av sällskap och stöd för att kunna ta del av aktiviteter eller komma ut på promenad? Då finns möjligheten att få hjälp av en volontär.

Samarbete med organisationer

Mötesplatserna samarbetar med olika förbund, organisationer, frivilliga och kyrkor.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.