Frivilligt arbete och organisationer

Vill du göra något meningsfullt? Du och din tid behövs som frivillig inom omsorgen. Ge dig själv en möjlighet att berika ditt liv och andras genom att engagera dig ideellt som frivillig.

Du kan hjälpa både enskilda seniorer eller seniorer i grupp, du avgör själv hur mycket av din tid du vill bidra med.

Vem kan engagera sig som frivillig?

Alla oavsett ålder är välkomna att anmäla sitt intresse. Du får en introduktion med information om verksamheten.

Stöd av frivillig

Är du i behov av sällskap och stöd för att kunna ta del av aktiviteter eller komma ut på promenad? Då finns möjligheten att få hjälp av en frivillig.

Frivilligcentral

Mötesplatsen på Riksens ständer fungerar som frivilligcentral. Här finns möjlighet för dig som frivillig eller förening att delta eller skapa nya aktiviteter.

Vi samarbetar med olika organisationer på bland annat våra mötesplatser för seniorer.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.