Demensstöd

Demenssjuksköterskan ger information, stöd och råd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga/närstående.

Naturligt åldrande medför inte demensutveckling och all glömska är inte demenssjukdom. Misstänker du att någon närstående, eller du själv, utvecklar en demenssjukdom bör du i första hand kontakta vårdcentral/distriktsläkare för utredning.

Kommunens demenssjuksköterska kan kontaktas för kostnadsfritt:

 • Hembesök
 • Telefonsamtal
 • Besök på Demenscentrum Charlottesborg
 • Anhörigutbildning/Anhöriggrupper
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.