Demensstöd

Demenssjuksköterskan ger information, stöd och råd till personer med demenssjukdom och deras närstående.

Naturligt åldrande medför inte demensutveckling och all glömska är inte demenssjukdom. Misstänker du att någon närstående, eller du själv, utvecklar en demenssjukdom bör du i första hand kontakta vårdcentral/distriktsläkare för utredning.

Kommunens demenssjuksköterska kan kontaktas för kostnadsfritt:

 • Hembesök
 • Telefonsamtal
 • Besök på Demenscentrum Charlottesborg
 • Anhörigutbildning/Anhöriggrupper
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.