Stöd vid kognitiv sjukdom/demens

Specialistsjuksköterskor kan ge information, stöd och råd till dig med en kognitiv sjukdom och dina anhöriga.

Misstänker ni att någon närstående, eller ni själva, utvecklar en kognitiv sjukdom ska i första hand vårdcentralen kontaktas för att inleda en basal minnesutredning. Behövs hjälp i hemmet i form av hemtjänstinsatser kontaktas den biståndshandläggare som är ansvarig för ert geografiska område (se länk nedan).   

Kommunens specialistsjuksköterskor finns behjälpliga för dig som behöver stöd i frågor kring kognitiva sjukdomar. Vi är tillgängliga för alla personer som utvecklat en kognitiv sjukdom oavsett ålder. För dig som är anhörig till en person med kognitiv sjukdom erbjuder vi anhörigstöd i samarbete med kommunens anhörigkonsulenter (se länk nedan).  

Våra tjänster är kostnadsfria. Vi erbjuder bland annat: 

  • hembesök
  • rådgivande telefonsamtal
  • anhörigstöd såväl i grupp som individuellt
  • konsultationer till kommunens personal
  • lotsfunktion genom vårdens instanser

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.