Avlösning, avlastning

Du som anhörig kan behöva stöd för att orka. Det finns möjlighet att ansöka om avlastning i form av dagverksamhet med demensinriktning, växelvård och avlösning i hemmet.

Avlastningen kan vara ett stöd för dig som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående i hemmet. Det är den som får din hjälp och stöd som ansöker om dessa insatser.

Avlastning är till för dig som bor i ett eget boende och grundar sig på ett biståndsbeslut som ges efter att en utredning gjorts av en biståndshandläggare.

Det enklaste sättet att nå biståndshandläggaren är att ringa medborgarcenter och ange var du bor, så kopplar de dig till rätt handläggare.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.