Avlösning, avlastning

Du som anhörig kan behöva stöd för att orka. Det finns möjlighet att få avlastning i form av dagverksamhet och korttidsboende.

Ett sätt att få avlastning är att din närstående kan vara på dagverksamhet någon dag i veckan eller bo kortare perioder på ett korttidsboende.

Avlastningen kan vara ett stöd för dig som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående i hemmet. Det är din närstående som du hjälper och stödjer som ansöker om dessa insatser.

Avlastning är till för dig som bor i ordinärt boende (som bor hemma) och grundar sig på biståndsbeslut som ges efter utredning av biståndshandläggare.

Enklaste sättet att nå biståndshandläggare är att ringa medborgarcenter, ange var du bor så kopplar de dig till rätt biståndshandläggare.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.