Anhörigstöd i coronatider

Många anhöriga som själva vårdar eller har en närstående som får stöd genom hemtjänsten, funktionsstöd eller omsorgsboende kan känna sig särskilt oroliga under coronapandemin.

Kommunens anhörigkonsulenter och Silviasjuksköterska finns för att ge vägledning och stöttning, men också för att bara prata med om det som känns svårt.


Som anhörig får du gärna kontakta oss!

Vi har tystnadsplikt och tar inte ut några avgifter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.