Senior, äldre

Vi vill ge dig som senior möjlighet att leva ett gott liv efter dina förutsättningar. Vi kan erbjuda förebyggande insatser och aktiviteter, omsorg i form av hemsjukvård och olika stödinsatser i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende med mera.

Besöksförbud och inställda aktiviteter för seniorer

För att skydda våra allra mest sårbara har vi beslutat om att genomföra vissa förändringar i våra verksamheter riktade till äldre.

Besöksförbud

Från 18 mars till 30 september är det besöksförbud på kommunens alla vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. För anhöriga kan det ofta vara möjligt med utomhusbesök. Kontakta enhetschefen på boendet för mer information.

Mötesplatser och aktiviteter

Alla kommunens mötesplatser för seniorer hålls stängda och samtliga aktiviteter riktade till seniorer är inställda. Nu erbjuder vi i all försiktighet utomhusaktiviteter i mindre grupper . Läs mer under mötesplatser.

Omsorgsförvaltningens restauranger

Från och med den 23/3 stänger omsorgsförvaltningens restauranger. Behöver du tillfällig hemleverans av mat kontakta Kristianstad kommuns växel på 044-13 50 00 för att bli kopplad till biståndshandläggare.

Följande verksamheter är också stängda/pausade tillsvidare

 • Afasifyren
 • Fixarna
 • Surfgruppen
 • Dagverksamhet demenscentrum Charlottesborg stängt från 26 mars.
 • Växelvården Jasminen stängt från 15 april, men öppnas i begränsad omfattning 18 maj.

 

Vår verksamhet

Viktiga stödinsatser är hemtjänst, dagverksamhet, hemsjukvård, anhörigstöd, demensstöd, bostadsanpassning, kontaktperson, frivilliga,  trygghetslarm, fixarna, korttidsboende, vård- och omsorgsboende och mötesplatser för gemenskap och aktiviteter.

De flesta insatser kräver att du får ett beslut från en biståndshandläggare.

Mötesplatserna är en del av omsorgsförvaltningens förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare: social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen.

För att kontinuerligt förbättra kvaliteten i hemtjänst och vård- och omsorgsboende görs kvalitetsundersökningar. Du hittar dem under respektive hemtjänstgrupp och boende.

Kultur i äldreomsorgen

Kristianstads kommun satsar på kultur i äldreomsorgen som ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Vi har under många år arbetat och implementerat kultur för äldre i äldreomsorgen.

Vi har kulturombud ute på våra vård- och omsorgsboende. De har en nyckelfunktion som både mottagare och förmedlare av kultur ute i verksamheterna.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.