Personligt ombud Kristianstad

De personliga ombuden i Kristianstad kommun finns för dig som är mellan 18-65 år och antingen har eller riskerar att hamna i en långvarig psykisk ohälsa. Det kan ibland vara svårt att göra sin röst hörd eller veta vilken hjälp och stöd jag kan få och har rätt till från myndigheter.

Vi finns till för att stötta dig så att du får dina behov av stöd, vård och service tillgodosedda, utifrån dina önskemål och lagliga rättigheter. Vi ser till så att myndigheter samverkar utifrån dina behov.

Personligt ombuds logotyp.

Ett personligt ombud har tystnadsplikt - för inga journaler - är kostnadsfritt. 
Ombudet arbetar fristående och oberoende av andra myndigheter.

 

Det här kan ombudet hjälpa dig med:

Klicka för att lyssna och se bildspel

Vårt mål är att du ska kunna få bättre möjligheter att påverka din livssituation och vara delaktig i samhället och på så sätt få ett mer självständigt liv. Vi jobbar för din egenmakt i form av delaktighet, hopp, tillgång till information, fler sociala kontakter och minskad stigmatisering.

Bra att veta:

  • Vi tar inte myndigheternas ansvar eller beslutar om insatser och vi jobbar inte heller som ställföreträdare för dig
  • Stödet från Personligt ombud är tidsbegränsat.
  • Personligt ombud är ingen rättighet utan en möjlighet

Påtala brister i systemet

Vi verkar för att personer med psykisk ohälsa som grupp ska få bättre livsvillkor. Vilket innebär, att skapa underlag för att åtgärda brister i de offentliga systemen som gör att klientens behov inte blir tillgodosedda.

Kontakt

Kontakt kan upprättas på den enskildes initiativ och möjligheten till Personligt ombud avgörs från fall till fall.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Personligt Ombud

Gemensamma kontaktuppgifter

Telefon

044-13 49 55

Besöksadress

Tivoligatan 1, 2:a vån

291 31 Kristianstad

Öppettider

Mån-Fre 08:00—16:30
Fler kontakter

Erica Berglund

Personligt Ombud

044-13 49 31

Ethel Lundström

Personligt ombud

044-13 49 32

Ola Golderyd

Personligt Ombud

044-13 49 34