Tyggårdsgruppen

Tyggårdsgruppen erbjuder samtal för dig som fyllt 18 och upplever att du fastnat i din situation och vill komma vidare. Kom ihåg att även en resa på tusen mil börjar med ett enda steg.

Du kan komma till oss

  • Om du är orolig över ditt drickande
  • Om du har missbruks- eller beroendeproblemtyggårdsgruppen logga
  • Om du är anhörig till någon som har eller har haft beroendeproblematik
  • Om du varit med om svåra situationer eller händelser och är i behov av krisbearbetning

Tyggårdsgruppen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder enskilda samtal med dig som fyllt 18 år. Du som bor, arbetar eller studerar i Kristianstads kommun kan ta kontakt för att boka en samtalstid.

Vi som arbetar på Tyggårdsgruppen

Vi är socionomer och har lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Vi arbetar utifrån en psykodynamisk grund och utgår från din livsberättelse, dina erfarenheter och dina egna resurser. Vi har ett synsätt där den enskilde hör ihop med sitt sammanhang vilket betyder att vi kommer prata om det du har runt omkring dig, relationer och händelser i ditt liv.

  • Vi har tystnadsplikt enligt sekretesslagen
  • Vi har ingen registrering eller journalföring
  • Samtalen är kostnadsfria

Säkrast når du oss på vår telefontid. På övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen.

Välkommen

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.