Kriscentrum

Våld kan finnas i alla nära relationer och det kan vara både psykiskt och/eller fysiskt.

Vi finns i Hagahuset på Västra storgatan 4
Vi finns i Hagahuset på Västra storgatan 4

Utökad tillgänglighet på telefon

Med anledning av Coronaviruset COVID-19 har Kriscentrum bemanningen på telefon vardagar mellan kl. 8-15
Ni når oss på: 044 -13 50 40.

Våld har en tendens att öka i slutna rum. Då samhället för vår trygghets skull tillfälligt rekommenderar oss att leva i en utökad social isolering, så stiger riskfaktorerna när det gäller våld i nära relationer. Många är hemma i mycket högre grad vilket framförallt leder till att de utsatta avskärmas tillsammans med sina utövare. Generellt sett ter sig morgondagen mer oförutsägbar, vilket är svårt för människor som redan mår dåligt och är i behov utav förutsägbarhet. Förutom att avskärmningen i sig blir en riskfaktor så ökar oron för ekonomi, arbete, barn samt risk för ett utökat alkoholintag som kan sänka tröskeln för våld samt andra faktorer som leder till ytterligare stress.

Barnens sociala och ofta trygga utrymme minskar i och med förskolan och skolans restriktioner, många går hemma med sina föräldrar i en utsatt atmosfär.

För de utsatta vuxna som redan levde under en påtvingad isolering till följd utav makt och kontroll, kan avskärmningen från samhällets sida drabba hårt.

För utövaren som balanserar sin ilska varje dag kan pressen bli för stor och ilskan riskerar intensifieras.

Vi vet att efter avbrott i vardagen som semestrar och jular så ökar behovet av hjälp från oss, detta skulle kunna gälla som ett sådant avbrott. Ibland kan stöd och råd gällande strategier för att handskas med en situation i nuläget hjälpa.

 Så till de personer som redan sökt hjälp hos oss men som på grund utav restriktioner inte kan ta sig till oss, till de som ännu inte sökt hjälp men som har ett behov av det och till andra professionella som också arbetar med ett större tryck så tveka inte att ringa och be om stöd, råd och handledning!

Utsatt för våld?

Kriscentrum erbjuder både dig som barn, ungdom och vuxen stöd och hjälp om du utsatts för och/eller upplevt våld i nära relation.

 • Våldet kan vara svårt att definiera
 • Att vara utsatt kan påverka din hela livssituation
 • Det innebär också att du är utsatt för ett brott

Använder du våld?

Kriscentrum erbjuder både barn, ungdomar och vuxna stöd och hjälp då det kommer till att:

 • Ha stärkande samtal för att våga arbeta med din ilska och/eller våldsproblematik?
 • Hantera din ilska/aggression gentemot någon närstående?
 • Att hjälpa dig om du använt dig av våld mot någon som står dig nära?

Vi hjälper dig att hantera de svåra och ofta dubbla känslor som uppstår då det kommer till våld i nära relation, genom: 

 • Rådgivning
 • Krisbearbetning
 • Samtal/Behandling

Vi kan också vara behjälpliga till andra anhöriga och/eller professionella i en rådgivande eller handledande situation!

Tveka inte att kontakta oss på 044-13 50 40. Om vi inte svarar direkt så prata in ett meddelande så ringer vi upp dig. Du kan också maila oss på kriscentrum@kristianstad.se.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.