Kriscentrum

Kriscentrum i Kristianstad är specialiserade på att möta våldsutsatta barn och vuxna och personer som utövar våld. Många som vänder sig till Kriscentrum har levt med eller lever med våld i en nära relation.

Vi finns i Hagahuset på Västra storgatan 6b.
Vi finns i Hagahuset på Västra storgatan 6b.

Kriscentrum är en kommunövergripande samverkan mellan Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla och Osby kommun. Verksamheten är en öppen och kostnadsfri professionell samtalsmottagning med tidsbeställda besök för alla berörda kommuninvånare. Välkommen att boka tid.

Kriscentrum vänder sig till

 • Barn och ungdomar som upplevt/bevittnat våld och/eller själva utsatts för våld.
 • Kvinnor utsatta för våld och kvinnor som använder våld.
 • Män utsatta för våld och män som använder våld.
 • Barn/ungdomar, kvinnor och män utsatta för hedersrelaterat våld och/eller förtryck.

Vad menas med våld?

På Kriscentrum arbetar vi mot våld i nära relationer. Våldet kan se olika ut. Det kan handla om alla former av hot, om psykiskt våld, känslomässiga övergrepp, ekonomisk kontroll, isolering, tvångsgifte, fysiskt våld, skadegörelse, sexuella övergrepp/sexuellt våld etc.

Våldet kan finnas i olika slags relationer: homo- och heterosexuella relationer, mellan föräldrar och barn, mellan släktingar och i andra närstående relationer.

Vi erbjuder

 • Krisbearbetning och ger dig möjlighet att börja bearbeta din situation och dina problem.
 • Vi hjälper dig att formulera behov och möjliggör bearbetning för att gå vidare
 • Individuella samtal/behandling.

Bra att veta om Kriscentrum

Vi för ingen journal, vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Vi tar inte emot parsamtal då det, i varje relation där det förekommer våld, är viktigt att den enskilde får ett eget utrymme.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.