Kriscentrum

Våld kan finnas i alla nära relationer och det kan vara både psykiskt och/eller fysiskt.

Vi finns i Hagahuset på Västra storgatan 4
Vi finns i Hagahuset på Västra storgatan 4

Våld i nära relationer kan drabba vem som helst i vårt samhälle; oavsett kön, ålder, ursprung eller samhällstillhörighet. Våld kan yttra sig på många olika sätt, inte bara med fysiskt och psykiskt våld utan även genom tex ekonomiskt, materiellt och sexuellt våld. Det kan hända att du och/eller ditt barn är utsatt för våld men det kan också vara så att du själv utövar våld.

På Kriscentrum arbetar vi specialiserat med våld i nära relationer. Vi hjälper och guidar dig gärna till rätt instans om ditt ärende inte är aktuellt för oss. Vi har telefontid varje helgfri måndag kl 13:00-14:00, tisdag kl 13:30-14:30, onsdag kl 08:30-09:30 och torsdag kl 13:00-14:00 då det alltid finns en behandlare som svarar. Utöver telefontid svarar vi i mån av tid. Det går då bra att tala in ett röstmeddelande på vår telefonsvarare med ett telefonnummer där vi kan nå dig. Av säkerhetsskäl ringer vi inte upp missade samtal som inte lämnat meddelande.  

Kriscentrum är en del av socialtjänsten och samarbetar med två kommuner; Kristianstad, Bromölla. Är du kommuninvånare i några av dessa kommuner är du välkommen att höra av dig. Det krävs ingen insats för att gå i samtal hos oss.

Här nedan ser du vilken typ av stöd som vi kan hjälpa till med.

Utsatt för våld?

Kriscentrum erbjuder både dig som barn, ungdom och vuxen stöd och hjälp om du utsatts för och/eller upplevt våld i nära relation.

  • Våldet kan vara svårt att definiera
  • Att vara utsatt kan påverka din hela livssituation
  • Det innebär också att du är utsatt för ett brott

Använder du våld?

Kriscentrum erbjuder både barn, ungdomar och vuxna stöd och hjälp då det kommer till att:

  • Ha stärkande samtal för att våga arbeta med din ilska och/eller våldsproblematik?
  • Hantera din ilska/aggression gentemot någon närstående?
  • Att hjälpa dig om du använt dig av våld mot någon som står dig nära?

Vi hjälper dig att hantera de svåra och ofta dubbla känslor som uppstår då det kommer till våld i nära relation, genom: 

  • Rådgivning
  • Krisbearbetning
  • Samtal/Behandling

Vi kan också vara behjälpliga till andra anhöriga eller professionella i en rådgivande eller handledande situation!

Tveka inte att kontakta oss på 044-13 50 40. Om vi inte svarar direkt så prata in ett meddelande så ringer vi upp dig. Du kan också maila oss på kriscentrum@kristianstad.se.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.