Öppenvårdsinsatser på Norreport

Till Norreport kommer du som behöver stöd för att hålla dig nykter och drogfri. Vårt mål är att du ska få hjälp och stöd för att vara en aktiv deltagare i vårt samhälle.

Vi erbjuder stöd till dig som har blivit hänvisad till oss av din handläggare. Du kan även komma till vissa av våra gruppbehandlingar på egen hand.

Utbudet uppdateras kontinuerligt för att möta behov som finns hos dig som är klient hos oss. Har du önskemål eller förslag på grupper och insatser är välkommen att höra av dig till oss.

Schema för grupper

Schema för grupper uppdateras löpande.  

  • SAM (samsjuklighetsbehandling) - biståndsbedömd insats. Område: manualbaserad behandling av två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt.  
  • Återfallsprevention (socialstyrelsen) - biståndsbedömd insats. Område: behandling mot återfall av skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. 
  • Motivationsgrupp – frivillig insats. Område: motivation för att leva ett liv fri från substanser. 
    Fredagar på Norreport – frivillig insats. Område: eftermiddagsfika med aktiviteter. 

 

Se schema: grupperna markerade i fetstil kräver biståndsbeslut, övriga grupper är öppna för alla kommuninvånare.

Grupp Dag och tid

CRAMåndagar och torsdagar klockan 9–15

Tisdagar klockan 10–15

Fredagar klockan 9–12Fredagar på Norreport

Fredagar klockan 13–15
Motivationsgrupp

Tisdagar klockan 13.30-14.30

Torsdagar klockan 10–11

SAM

Måndagar och onsdagar klockan 9–11

Återfallsprevention

Tisdagar och torsdagar

 

 

  

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.