Carpe Diem

Carpe Diem är en öppenvårdsbehandling som vänder sig till människor med beroendeproblematik. Behandlingen bygger på Anonyma Alkoholisters och Anonyma Narkomaners 12-stegsprogram. Carpe Diem kan vara ett alternativ för dig som vill leva ett nyktert och drogfritt liv.

Fånga dagen utan alkohol och droger

Carpe Diem, för dig som vill leva utan droger och alkohol

Har drickandet eller drogandet tagit över ditt liv? Behandling på Carpe Diem kan göra det möjligt för dig att hitta vägen till ett värdigt och nyktert liv.

Carpe Diem är en öppenvårdsbehandling som bygger på Anonyma Alkoholisters (AA) och Anonyma Narkomaner (NA) 12-stegsprogram och på Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten.

Vi har stor erfarenhet av alkohol- och drogbehandling. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Så anmäler du dig

För att få behandling på Carpe Diem behöver du göra en ansökan hos vuxenvården. Du är välkommen att kontakta oss på telefon för att veta mer om behandlingen och för att prata med en handläggare. Om du redan är aktuell inom vuxenvården kan du prata med din handläggare.

Behandlingen, steg för steg

Behandlingstiden börjar med grundbehandling om minst 9 veckor på dagtid, måndag till fredag. Behandlingstiden kan förlängas efter behov. Därefter följer efterbehandling en kväll i veckan under ett års tid.

Behandlingen är en kombination av gruppterapi, enskilda samtal, föreläsningar och hemuppgifter. En gång i veckan har vi mindfulness och meditation.

Behandlingen sker i grupp om högst åtta personer.

I grundbehandlingen ingår lunch.  

Du som är anhörig

Om du är anhörig till någon som påbörjat behandlingen på Carpe Diem kan du behöva stöd för egen del. På Carpe Diem kan du få kunskap om beroende och vägledning om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.