Våldsutövaren

Den som har svårt att kontrollera sin ilska och sina aggressioner och som använder våld ställer till det för sig själv och andra. Många våldsutövare mår dåligt. Våldet har konsekvenser både på våldutövaren själv och på dem i dennes närhet.

Det är aldrig okej att utöva våld. Om du har svårt att kontrollera din ilska och dina aggressioner, om du använder eller har använt någon form av våld mot någon kan du få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende.

Du kan ringa direkt till oss eller vända dig till din vårdcentral för att få stöd av en kurator.

Barn påverkas av att bevittna våld

Barn som upplever våld påverkas på olika sätt av det. Genom att söka hjälp och stöd för ett våldsamt beteende hjälper du inte bara dig själv utan även dina barn.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.