Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Barn och vuxna som lever med våld tar skada av våldet. Du som utövar våld kan få hjälp med att hantera din ilska.
Barn och vuxna som lever med våld tar skada av våldet. Du som utövar våld kan få hjälp med att hantera din ilska.

Våldsutövaren

Den som använder våld ställer till det för sig själv och andra. Många våldsutövare mår dåligt. Våldet har konsekvenser både på våldsutövaren själv och på dem i dennes närhet.

Den här informationen vänder sig till dig som;

 • har svårt att hantera din ilska och dina aggressioner,
 • lever i en destruktiv relation,
 • använder hot eller våld mot parter, tidigare partner, barn eller mot någon annan som du har en nära relation till,
 • känner oro att du ska börja använda våld mot parter, tidigare partner, barn eller mot någon annan som du har en nära relation till,
 • funderar över om ditt beteende mot din närstående är okej eller inte.

Det är aldrig okej att utöva våld. Om du har svårt att hantera din ilska och dina aggressioner, om du använder eller har använt någon form av våld mot någon kan du få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende.

Du kan ringa direkt till Kriscentrum eller vända dig till din vårdcentral för att få stöd av en kurator.

Barn påverkas av att bevittna våld

Barn som upplever våld påverkas på olika sätt av det. Genom att söka hjälp och stöd för ett våldsamt beteende hjälper du inte bara dig själv utan även dina barn.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.