Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Hedersvåld och förtryck

Hedersvåld kan innebära att begränsa någon annans möjlighet att bestämma över sig själv och sin kropp. Det är ofta mannen eller pappan som bestämmer. Våldet och förtrycket kan handla om att inte få bestämma hur man ska klä sig, vem man får umgås med eller vem man får gifta sig med.

Om du är utsatt kan du få hjälp

Den som utsätts för hedersvåld och förtryck kan få hjälp och stöd. Du som går i skolan kan prata med din skolkurator eller skolsköterska. Om du inte går i skolan så kan du vända dig till kommunen, din vårdcentral eller ringa akut till Räddningstjänsten. Om du misstänker att någon i din närhet har utsatts för hedersvåld och förtryck så kan du söka hjälp för deras räkning.

Heder handlar om kultur

Hedersrelaterat våld och hedersrelaterat förtryck är konsekvenser av hederskultur och patriarkala system. Med det menas att det är pappan, mannen eller andra män bestämmer. Även kvinnor kan vara delaktiga i att upprätthålla en hederskultur. Hederskultur är kulturella föreställningar som utgår från att familjens eller gruppens heder är viktigare än individens.

Våldet visar sig bland annat genom att en individ kontrolleras på olika sätt för att bevara familjens heder. Det kan handla om att en person inte själv får bestämma hur den ska klä sig, gifta sig med eller vilka den ska umgås med. Tvångsgifte och könsstympning är exempel på hedersvåld.

Hedersrelaterat våld känns igen på föreställningar om oskuld och kyskhet. Särskilt är det viktigt att just de kvinnliga familjemedlemmarna uppfattas som kyska. Flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende påverkar familjens rykte och anseende. Anledning till att familjen känner sig vanhedrad är ofta att flickan eller kvinnan har haft en verklig eller påstådd sexuell relation innan äktenskapet eller utanför äktenskapet.

Svensk lag gäller i Sverige

Den som utövar hedersrelaterat våld och förtryck bryter mot flera svenska lagar, tex. socialtjänstlagen, föräldrabalken och brottsbalken och kan bli åtalad. Även vissa konventioner tex. Barnkonventionen kan användas som en utgångspunkt för brott som rör hedersrelaterat våld och/eller förtryck.

Tvångs- och barnäktenskap

Att gifta sig av tvång innebär att en person inte själv får välja om den ska gifta sig eller vem den ska gifta sig med. Barnäktenskap innebär att någon eller båda personerna inte är myndiga. I hederskulturer är det familjen eller släkten som väljer partnern, det gäller både flickor, kvinnor, pojkar och män. De enda relationer som accepteras är relationer mellan kvinna och man och många gånger kontrolleras personen tidigt i syfte att giftas bort.

Att bli kär, förälskad eller att ha en relation med någon som familjen eller släkten inte valt och dessutom utanför äktenskapet kan vara livsfarligt för flickan, kvinnan, pojken eller mannen.

I Sverige finns lag mot tvångs- och barnäktenskap. Lagen innebär att det är förbjudet att gifta bort någon mot sin vilja, både i Sverige och utomlands. Lagen innebär också att det är straffbart att vilseleda någon till bröllop genom tillexempel att resa utomlands.

Kvinnlig könsstympning

Med kvinnlig könsstympning menas alla ingrepp på en flickas eller kvinnas genitalier av icke-medicinska skäl och räknas enligt svensk lag (1982:316) som grov misshandel av flickor och kvinnor. Könsstympning är en sedvänja som funnits i över tusen år i vissa länder. Många gånger förklaras könsstympning med att det genomförs för att upprätthålla familjens heder.

Enligt Världshälsoorganisationen har mellan 100–140 miljoner av världens flickor och kvinnor blivit utsatta för könsstympning. I Sverige beräknas över 38 000 ha varit utsatta och 7000 av dessa är flickor under 18 år. Kvinnlig könsstympning utgör tydligt brott mot flera av de mänskliga rättigheterna. Framför allt utgör det ett brott mot rätten till hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, säkerhet och fysisk integritet. Ingreppet utförs i allmänhet på minderåriga och utgör därför även ett brott mot barnets rättigheter.

Så går det till

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det fyra typer av könsstympning på flickor och kvinnor. I typ 1 så skärs den synliga delen av klitoris helt bort eller klitoris förhud. I typ 2 förekommer delvis eller totalt borttagande av den synliga delen av klitoris och de inre blygdläpparna. Det kan även förekomma att de yttre blygdläpparna skärs bort. I typ 3 skärs de inre och yttre blygdläpparna bort och förseglas. Den synliga delen av klitoris kan tas bort. Endast en liten öppning lämnas för urin och menstruationsblod att passera. Typ 4 är en gruppering av andra skadliga ingrepp på flickan eller kvinnans genitalier såsom, prickning, snittning skrapning och brännande.

Kvinnor som är könsstympade enligt typ 3 kan få svårigheter att kissa och menstruera eftersom urin och blod inte kan passera fritt. Ingreppet kan också ge smärtor vid sexuellt umgänge, både för kvinnan och för mannen. Vissa kvinnor har långvarig smärta i underlivet på grund av ärrbildningar och återkommande infektioner som till exempel urinvägsinfektion.

Svenska lag gäller även om ingreppet görs utomlands

Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. Det är ett brott och kan ge upp till 10 års fängelse. Även försök eller förberedelse till könsstympning och att undanhålla att en stympning gjorts kan ge straff. Lagen gäller även om brottet skett utanför Sveriges gränser.

Vanliga frågor

  • Jag får inte välja vem jag vill gifta mig med, vad ska jag göra?

    

   Att tvinga någon att gifta sig är ett brott mot mänskliga rättigheter och svensk lag. Det är ej heller tillåtet att någon under 18 år gifter sig. Om du känner dig orolig för att detta ska hända dig kan du kontakta din skolsköterska eller kurator och prata om din oro. Du kan även ringa direkt till oss på Arbete- och välfärdsförvaltningen och berätta vad du är rädd för, du får då träffa en av våra handläggare och kan få hjälp att ta dig ur din situation. Om din situation är akut ska du alltid ringa till polisen på 112.

    

   För mer information kan du gå in på www.hedersfortryck.se.

    

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.