Volontär

Bli volontär eller få kontakt med en volontär i vår nya satsning för att stötta nyanländas delaktighet i vårt samhälle. Ditt engagemang kan göra stor skillnad!

Som integrationsguide (volontär) stödjer du ett nyanlänt barn, ungdom, vuxen eller en familj med exempelvis att prata och lära sig svenska. Ge kunskap kring samhällsorientering och informera kring bostads-/arbets-/utbildningssökande.

Du kan också vara en social kontakt, då en del är ensamma. Eller inspirera till nya möjligheter och tankesätt som finns i Sverige kring värderingar och rättigheter. Informera och lotsa nyanlända till olika aktiviteter, platser eller mötesplatser. Ge läxhjälp, studietips eller utöka nyanländas nätverk.

Du får samtidigt också en ny kontakt i ditt liv med en person som har en helt annan bakgrund och kultur än din egen, det finns mycket spännande erfarenhetsutbyten och nya lärdomar i mötet med en nyanländ.  

Kristianstads kommun har flera nyanlända och volontärer som har kontakt och vi kan bli fler. Det finns behov. Du bestämmer själv hur ofta du kan tänka dig att ställa upp som volontär och vad du vill bidra med. På grund av rådande restriktioner i samband med Covid-19 så har vi anpassat volontärverksamheten till att träffarna genomförs främst via t.ex. telefon, digital form eller utomhus med avstånd.

Som stöd till dig som vill bli volontär så finns introduktion, träffar, utbildningar (informationsfilmer) och fin gemenskap med andra volontärer inom kommunen.

Är du nyanländ och vill få kontakt med en volontär?

Du har kanske bara varit i Sverige och Kristianstad en kort tid eller några år och skulle gärna vilja få kontakt med någon som du kan prata svenska med eller som ger dig studietips? Du kan också få tips om hur du kan söka bostad, arbete, utbildning eller veta mer om fritidsaktiviteter. Eller skulle du vilja ha en social kontakt med någon om du är ensam, få samhällsinformation eller större nätverk i Kristianstad? Ring eller maila till volontärsamordnaren, så kan du få kontakt med en Integrationsguide (volontär) och Föreningslots som kan hjälpa dig.

Vill din förening eller verksamhet samarbeta med oss?

Kristianstads kommun samarbetar med civila samhället och andra verksamheter för att stödja nyanlända i Kristianstad, t.ex. är Röda Korset, FN-föreningen, Rädda Barnen, RF-SISU Skåne och Högskolan Kristianstad samarbetsaktörer i vår satsning. Kontakta gärna oss om ni vill samarbeta.

Ta gärna kontakt med:

Volontärsamordnare: Linda Edvardsson linda.edvardsson@kristianstad.se eller ring 0738-53 24 66.

Anmälan via vår E-tjänst: https://etjanster.kristianstad.se/s/volontar_oms

Facebook: sök på Urbanaochvolontarer

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.