Vilket stöd kan man få?

Du som är asylsökande, nyanländ, utlandsfödd och ny i Kristianstad har samma rätt till stöd och service som andra kommuninvånare. I integrationskompassen kan du läsa om vilket stöd som finns i Kristianstads kommun som riktar sig speciellt till dig med utländsk bakgrund.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.