Vilket stöd kan man få?

Om du är ny i Sverige, nyanländ eller asylsökande kan du exempelvis få samtalsstöd och hjälp att söka bostad. Kristianstads kommun erbjuder bland annat föräldragrupper och rådgivning som riktar sig till dig som är ny i Sverige.

Samtalskontakt och anhörigstöd

Om du behöver prata med någon om din situation så kan du vända dig till kommunens olika samtalsstöd. Det finns olika typer av samtalsstöd beroende på vad du behöver.

Samtalskontakt och anhörigstöd 

Samhällsorientering för invandrare

Samhällsorientering är för dig som är 18- 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare.

All information i samhällsorienteringen ges på ditt hemspråk. Målet är att du som nyanländ ska känna till och förstå dina rättigheter och skyldigheter inom arbetsliv, utbildning och hälsa.

Samhällsorientering

Rådgivning och hjälp med myndighetskontakt

När du besöker Kristianstads kommun eller ringer till oss är det Medborgarcenter du kommer till först. De hjälper dig med frågor som handlar om Kristianstads kommun. På Medborgarcenter hittar du informationsmaterial och får hjälp att fylla i blanketter. Det finns datorer som du kan använda för att söka information, kontrollera din e-post, läsa nyheter eller använda sociala medier. Du kan också få hjälp att hitta information på kommunens webbplats. Personal på Medborgarcenter talar svenska och engelska.

Röda korset

På Röda Korset kan du få hjälp med att läsa och fylla i blanketter och andra papper. Här kan du få hjälp i enskilda flyktingärenden som rör efterforskning och familjeåterförening.

Röda korset

RådRum

Här kan du få stöd och vägledning för att ta dig vidare in i det svenska samhället, t ex hjälp med överklaganden, blanketter, ringa till myndigheter mm.

RådRum

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.