Frukostmöten integration

Vi ordnar frukostmöten för föreningar, studieförbund och organisationer, som arbetar med integrationsfrågor, fyra gånger om året. Då informerar vi om den aktuella flyktingsituationen och om insatser och projekt som pågår och vi delar erfarenheter kring integrationsarbetet i kommunen.

Frukostmöten

Här kommer en sommarhälsning från integrationssamordnare Linda Edvardsson och Lovisa Gentz.

Som så mycket annat påverkar Covid 19 även arbetet för integration i kommunen. Då allt arbete för ökad integration bygger på möten mellan människor får vi tänka om när fysiska möten ställs in. Den 26 maj skulle vi anordnat frukostmöte integration på Kulturkvarteret. Nu informerar vi integrationssamordnare istället med denna film om Urbana hembygdsgårdens sommarprogram, om kommunens hjälplinje och om hur du som volontär kan engagera dig.

Vi är glada för alla insatser som pågår i kommunen för ökad integration. Tillsammans hjälps vi åt. Vi fortsätter att samverka för ökad integration och hoppas kunna ses den 29 september på nästa frukostmöte integration på Kulturkvarteret.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.