Samverkan kring integration

Kommunen samarbetar med olika aktörer i samhället för en ökad integration och här i högermenyn kan du se exempel på dessa samarbeten.

Röda korset

På Röda Korset kan du få hjälp med att läsa och fylla i blanketter och andra papper. Här kan du få hjälp i enskilda flyktingärenden som rör efterforskning och familjeåterförening.

Röda korset

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.