SFI, Svenska för invandrare

SFI, Svenska för invandrare lär ut grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Det finns flera arrangörer av SFI i kommunen. Kristianstads kommun är en av arrangörerna.

Kristianstads kommun anordnar SFI och yrkes SFI.  Vi anordnar även samhällskunskap för dig mellan 18- 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare.

All information förmedlas på ditt hemspråk. Målet är att du som nyanländ ska känna till och förstå dina rättigheter och skyldigheter inom områden såsom arbetsliv, utbildning och hälsa.

SFI har en egen webbsida, den hittar du under relaterad information.

Yrkes SFI

Yrkes-SFI är till för dig som har yrkeserfarenhet eller akademisk bakgrund och snabbt vill lära dig det svenska språket och yrkesspråket som hör till branschen, få kunskap om yrkesområdet, få yrkesutbildning samt yrkesbevis/certifikat.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.