Stöd till familjen

Om du eller någon i din närhet behöver hjälp, vill prata med någon eller behöver stöd i vardagen och i föräldraskapet kan du få hjälp av Kristianstads kommun.

Familjeservice

På familjeservice kan du få rådgivande och stödjande samtal om du har barn upp till 20 år. Här kan du också gå föräldrautbildningar i grupp. Vi finns på Näsby.

Familjeservice

Familjehuset Näsby

På Familjehuset Näsby finns barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning, öppen förskola och social rådgivning. Hit är du välkommen om du har barn upp till 6 år. Om du väntar barn är du också välkommen. På familjehuset kan du få hjälp om du har frågor om barn och föräldraskap i Sverige.

Familjehuset Näsby

Ungdomsservice

Fältgruppen tillhör Ungdomsservice och arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar 12-20 år och deras föräldrar samt drogförebyggande med ungdomar upp till 25 år. Fältsekreterarna som arbetar i fältgruppen är socionomer och lyder under sekretess.

Ungdomsservice

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.