Föreningar

Att organisera sig i föreningar är typiskt svenskt. Egentligen handlar det om att vi samlas på vår fritid och gör trevliga saker tillsammans. Det finns olika föreningar och du väljer förening utifrån vad du tycker om att göra.

Vad är en förening?

En förening är en grupp av personer som har ett gemensamt intresse. Att gå med i en förening är ett sätt att engagera sig i något som man tycker är kul och intressant. Det är ett bra sätt att få många vänner med liknande intresse. Alla människor har rätt att vara med i en förening. Föreningslivet bygger på frivilligt engagemang. Barn och vuxna hjälper till i föreningen på sin fritid utan lön. 

Under dokument kan du läsa på svenska, albanska, arabiska, engelska, kurdiska/sorani, bosniska, kroatiska, serbiska, somaliska om vad det innebär att bli medlem i en förening i Kristianstad.

I föreningsregistret hittar du vilka föreningar som finns i kommunen.

Några föreningar i kommunen erbjuder aktiviteter för dig som är ny i Sverige. Om dem kan du läsa mer under Fritid i integrationskompassen.

Integrationsrådet

I Kristianstads kommun finns flera invandrarföreningar. Alla invandrarföreningar bjuds in till kommunens integrationsråd vid fyra tillfällen per år. En gång om året delar vi ut bidrag till invandrarföreningar. Du hittar invandrarföreningarna i föreningsregistret.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.