Föräldrar och barn

För dig som är ny i Sverige och har barn finns det olika platser dit du kan gå för att träffa andra föräldrar med barn.

Familjeservice

På familjeservice kan du få rådgivande och stödjande samtal om du har barn upp till 20 år. Här kan du också gå föräldrautbildningar i grupp. Vi finns på Näsby.

Familjeservice

Familjehuset Näsby

På Familjehuset Näsby finns barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning, öppen förskola och social rådgivning. Hit är du välkommen om du har barn upp till 6 år. Om du väntar barn är du också välkommen. På familjehuset kan du få hjälp om du har frågor om barn och föräldraskap i Sverige.

Österängs öppna förskola

En mötesplats för barn och vuxna. Här träffar familjer med barn varandra och utbyter erfarenheter.

Österängs öppna förskola

Vilans öppna förskola

En mötesplats för familjer med barn.

Vilans öppna förskola

Kulturhuset Barbacka

Hit kan du gå med familjen för att uppleva dans, teater, drama, musik och konst för barn och ungdomar.

Kulturhuset Barbacka

Skola

Slussen

Slussen är Kristianstads kommuns verksamhet för mottagande av nyanlända barn som ska börja i förskola eller skola, 1-19 år. Det gäller oavsett om barnet är asylsökande, nyanländ med uppehållstillstånd, inflyttad från annat EU-land, ensamkommande eller övriga invandrare. Om du har barn som deltar i Slussens verksamhet ska du också delta, tillsammans med ditt barn.

Slussen

Stöd till föräldrar

Om du eller någon i din närhet behöver hjälp, prata med någon eller stöd
i vardagen och i föräldraskapet kan du få hjälp av Kristianstads kommun. I broschyren stöd till barn och ungdomar och deras föräldrar har vi samlat information om vilket stöd som finns. Broschyren finns på arabiska.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.