Aktiviteter, Tillsammans för Kristianstad

Tillsammans i Kristianstad är aktiviteter för dig som är ny i Sverige och Kristianstad. Together in Kristianstad are activities for persons newly arrived in Sweden and Kristianstad.

Tillsammans för Kristianstad är aktiviteter för dig som är ny i landet.
Tillsammans för Kristianstad är aktiviteter för dig som är ny i landet.

Du hittar aktiviteter inom kultur, fritid, utbildning och arbete.
You’ll find activities  within culture, leisure, education, and work.

Aktiviteterna anordnas av kommunen, föreningar eller företag.
The activities are arranged by the municipality, organisations or companies.

Informationen är till största delen på svenska.
The information is mostly in Swedish.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.