Invandring och integration

Att mötas är integration. I Kristianstad lever människor med olika bakgrund och erfarenheter och för att ta tillvara på mångfalden behöver människor mötas.

Vad är integration?

Integration handlar om att alla aktivt ska kunna vara med och påverka samhället. Oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska alla ha lika rättigheter och skyldigheter. Det är ett delat ansvar mellan myndigheter, ideella organisationer, företag och individer. Ett integrationsfrämjande arbete kan se olika ut och vi har samlat information om hur vi arbetar för att skapa möjligheter för en god integration i Kristianstads kommun.

Plan för värdigt mottagande

Kommunens Plan för integration och värdigt mottagande börjar med orden, ”Det moderna Kristianstad vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet och värdet av att ta tillvara på mångfalden i samhället, samverkan är en nödvändighet. Alla delar den gemensamma framtiden och det är det som görs tillsammans som skapar samhällsutveckling”.

Planen handlar om hur arbetet med integration i Kristianstads kommun kan samordnas och effektiviseras, både mellan våra förvaltningar och bolag och med andra samhällsaktörer. Planen föreslår ett antal åtgärder för kommunens arbete med integration och värdigt mottagande. Bakom planen står kommunens förvaltningar och vårt kommunala bostadsbolaget, ABK.

Alla kan göra något

Oavsett om du bott i kommunen under flera år eller är nyanländ så finns det flera sätt som du kan bidra till integrationen i Kristianstads kommun. På följande sidor ger vi en överblick om hur det ser ut i Kristianstad, vem som ansvarar för vad och vart du kan vända dig för att lära dig svenska, hitta på saker på fritiden eller möta nya människor.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.