Mobila stödet

Välkommen till Mobila stödet. Vår metod hjälper dig att tillvarata dina egna resurser, göra viktiga val för framtiden och komma över eventuella hinder i vardagen.

Boendestöd

 • Du har träffat en biståndshandläggare och fått ett beslut om boendestöd.
 • Tillsammans med din kontaktman görs en genomförandeplan över hur just ditt stöd ska se ut.
 • Stödet kan variera över tid och ska utformas efter dina individuella behov och mål.
 • Syftet med boendestödet är ökad självständighet och livskvalitet.
 • Tillsammans med dig utformar vi stödet så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Arbetssätt

Vi arbetar efter modellen Case Management (Vård och stödsamordning) och du har möjlighet att få en Case Manager. Arbetssättet innebär att du som kund får hjälp med att samordna dina vård- och stödinsatser utifrån kartlagda behov och önskemål.

Metoden syftar till att hjälpa dig tillvarata dina resurser samt göra viktiga val för framtiden och komma över eventuella hinder i vardagen.

Utifrån skäliga levnadsvillkor ger vi dig stöd i din dagliga tillvaro.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.