Information till assistansbolag

Hantering av omkostnadsersättning vid personlig assistans enligt 9 § 2 LSS och assistansersättning enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB)

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.