Ledsagarservice

Ledsagarservicen skall skapa möjligheter för kunden att kunna ta del av samhällsutbudet, samt att bibehålla och utveckla ett socialt nätverk. Det är viktigt att kunden med, stöd av ledsagaren, ges möjlighet att ta del av aktiviteter utifrån sina egna önskemål.

Ledsagarservice

Isolering är ofta en följd av en funktionsnedsättning. Insatsen syftar till att bryta denna isolering genom att möjliggöra delaktighet i samhällsutbudet i närområdet. Ledsagarens uppgift är att vara ett stöd vid dessa aktiviteter.

Insatsen bygger på kundens behov och önskemål samt planeras i samråd.

Insatsen styrs av ett antal beslutade timmar. Ansökan avseende insatserna handläggs av myndighetsenheten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.