Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

LSS, SFB Stöd och service

Vi arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag.

Stöd- och serviceenheten, som är en del av omsorgsförvaltningen, verkställer insatser som finns för att ge dig med funktionsnedsättning stöd i ditt dagliga liv.

Grunden i Stöd- och serviceenhetens verksamhet är den lagstiftning som styr området:

  • Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS)
  • Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år, om rätten till bistånd 4 kap. 1 § eller anhörigstöd eller anhörigbidrag enligt kommunala riktlinjer i 4 kap. 2 §. Boendestöd för psykiskt funktionshindrade.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.