Korttidstillsyn för skolungdom

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet är för skolungdomar över 12 år. Möjligheten finns före och efter skoldagen, under lovdagar och studiedagar samt under skollov. Vi ger alltid barn och föräldrar ett stort inflytande.

Du som är förälder till ett barn eller ungdom med stora funktionsnedsättningar kan få hjälp med att se efter ditt barn efter skoltid och under lov.

Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i olika aktiviteter eller annan meningsfull verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.