Kontaktperson LSS

Att vara kontaktperson inom LSS innebär att du har en regelbunden kontakt med en person med funktionsnedsättning.

Bild: Sofia Ingvarsson
Bild: Sofia Ingvarsson

Kan du tänka dig att bli kontaktperson?

• Har du lätt för att engagera andra?

• Tycker du om att skapa nya kontakter?

• Vill du vara medmänniska och vän?

Då är detta uppdrag något för dig!

Du behöver inte ha någon speciell utbildning, eller erfarenhet med att arbeta med människor med funktionsnedsättning.

Du skall tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor.

Du skall ha en trygg och stabil livssituation.

Du skall vilja bygga upp en relation som varar en längre tid.

Vilka är vi som behöver kontaktperson?

Vi som kan få insatsen kontaktperson omfattas av LSS, lagen om Stöd och Service till vissa med funktionsnedsättning. 

LSS omfattar tre grupper

LSS omfattar tre grupper som kallas lagens personkrets. Grupperna består av personer med

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.