Utlåning av rullstol för tillfälligt bruk

Du har möjlighet att kostnadsfritt låna en rullstol tillfälligt under max 4 dagar. Det finns 5 rullstolar i olika bredder.

Rullstolarna finns i Rådhus Skåne på Stora Torg i Kristianstads Kommun. Medborgarcenter ansvarar för utlåningen och kan svara på frågor om tider, tillgång och bokning.

Du ansvarar för att rullstolen återlämnas ren och hel till medborgarcenter. Uppstår det fel på rullstolen under tiden du använder den kontaktar du medborgarcenter. Skulle det vara något som har gått sönder meddelar du det i samband med återlämning av rullstol till medborgarcenter. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.