Hälso- och sjukvård, LSS

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar, för den hälso- och sjukvård som bedrivs i boendeform enligt LSS §9:9 samt under tiden du vistas på daglig verksamhet enligt LSS §9:10

Hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodoses utifrån ett multiprofessionellt team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och logoped.

Vill du komma i kontakt med någon i Hälso- och sjukvårdsteamet, så finns kontaktuppgifterna i bifogat dokument längst ner på sidan.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar för personer i bostäder med särskild service enligt LSS

 • Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård och rehabilitering förutom den hälso- och sjukvård som meddelas av läkare.
 • Kommunen ansvarar för basal palliativ vård upp t o m sjuksköterskenivå.
 • Kommunen ansvarar för habilitering i vardagen för personer över 18 år i bostäder med särskild service samt för personer som har daglig verksamhet enligt LSS under den tiden de vistas där.
 • Kommunen har det fulla habiliteringsansvaret för personer som bor i bostäder med särskild service och/eller har daglig verksamhet som är födda -74 eller tidigare.
 • Kommunen ansvarar för hjälpmedel till personer från 20 år och uppåt med undantag av elektriska rullstolar, drivaggregat, bilanpassningar, TENS och vissa kommunikationshjälpmedel.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.