Fritidsverksamheten

Fritidsverksamheten inom Funktionsstöd arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande LSS.

Fritidsverksamheten

Fritidsverksamheten skapar, och genomför aktiviteter baserat på målgruppens önskemål i samarbete och samverkan med de lokala studieförbund och föreningar som gjort sig tillgängliga för vår målgrupp.

Målgruppens önskemål förmedlas dels i:

  • PTF (personalträff avseende fritid), som består av valda representanter från personalgruppen i våra särskilda boendeenheter samt personal från Fritidsverksamheten. Här finns även representant från FUB:s styrelse.
  • Fritidsrådet, som består av valda och fritidsintresserade personer med eget LSS-beslut. Rådet leds av personal från Fritidsverksamheten.

Fritidsverksamhetens aktiviteter sammanställs i tidningen Fritidsnytt som utkommer 3 gånger/år. Tidningen finns att hämtas på de större dagliga verksamheterna i kommunen samt på Funktionsstöds kontor på Västra storgatan 51 D.

Fritidsnytt finns också på våra egna mötesplatser, ex Café Barbacka, Mötesplatserna Odal och Skulptören.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.