Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Fritidsverksamheten

Fritidsverksamheten inom Stöd- och serviceenheten arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande LSS.

Fritidsverksamheten

Fritidsverksamheten skapar, och genomför aktiviteter baserat på målgruppens önskemål i samarbete och samverkan med de lokala studieförbund och föreningar som gjort sig tillgängliga för vår målgrupp.

Målgruppens önskemål förmedlas dels i:

  • PTF (personalträff avseende fritid), som består av valda representanter från personalgruppen i våra särskilda boendeenheter, arbetskonsulent samt personal från Fritidsverksamheten. Här finns även representant från FUB:s styrelse.
  • Aktivitetsrådet, som består av valda och fritidsintresserade personer med eget LSS-beslut. Rådet leds av personal från Fritidsverksamheten.

Fritidsverksamhetens aktiviteter sammanställs i tidningen Fritidsnytt som utkommer 3 gånger/år. Tidningen finns att hämtas på de större dagliga verksamheterna i kommunen samt på Stöd & serviceenhetens kontor på Västra storgatan 51 D

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.