Fritidsverksamheten, socialpsykiatri

Kristianstads kommun kan erbjuda en rad fritidsaktiviteter för dig med psykisk funktionsnedsättning.

Fritidsverksamheten ansvarar för en aktiv fritid

Vi verkar för att människor med psykisk funktionsnedsättning ska ges möjlighet och förutsättningar till en innehållsrik och stimulerande fritid. För att delta i våra aktiviteter krävs biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare.

Fritidsverksamheten skapar och genomför aktiviteter baserat på målgruppens önskemål. Du hittar programmet om du klickar på den gröna puffen här på sidan.

PTF (Personal/Träff/Fritid), som består av valda representanter från de olika enheterna i socialpsykiatrins verksamhet. Brukarrådet, som består av valda brukare, personal och enhetschef. Fritidsrådet, består av brukare som träffas 3 gånger per år för att påverka Fritidsaktiviteterna i häftet.

 

Exempel på aktiviteter som sker varje vecka

 • Varmvatten gymnastik
 • Bad i varmvattenbassängen
 • Mötesplatsen Café Odal torsdagar 16:00 - 19:00
 • Diskussionsgrupp se program under dokument
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.