Fritidsaktiviteter och mötesplatser

Du som har någon insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har möjlighet till fritidsverksamhet med anpassade aktiviteter.

Att ha något meningsfullt att göra på sin fritid, att vara aktiv, att ingå i ett socialt sammanhang med andra människor, är för många av oss viktigt för att må bra och uppleva välbefinnande. Inom LSS-verksamheten arbetar vi för att ge dig möjligheter till detta. 

Det finns olika mötesplatser och verksamheter som kan erbjuda dig detta.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.