Vad är afasi?

Varför får du afasi och hur det märks det för dig själv och andra?

Afasi är en störning i språklig förmåga

Om man har fått afasi kan man ha svårt att:

 • Förstå vad andra säger
 • Tala
 • Läsa och förstå text
 • Hitta rätt ord

Hur får man afasi?

Afasi beror alltid på en skada i hjärnan. Skadan kan bero på:

 • Stroke – en propp eller blödning i hjärnan
 • En skallskada – trafikolycka, fallolycka, misshandel
 • En sjukdom i hjärnan – tumör eller infektion

Varje år får ungefär 12 000 personer i Sverige afasi.

Hur märks afasin?

När man har afasi kan det vara svårt att:

 • Föra vardagliga samtal.
  Man kan kanske bara säga ja och nej. 
  Talet kan bli långsamt och det kan vara svårt att få fram orden. 
  Orden kan bli fel – man säger gaffel när man menar kniv. 
  Det blir lätt missförstånd om förståelsen för språk är nedsatt.

 • Använda telefon
  Det påverkar saker som att ändra tid hos tandläkaren – eller att hålla kontakt med släkt och vänner.

 

 • Se på TV och lyssna på radio
  Det gör det svårt att följa med i aktuella ämnen – eller att se en film på ett annat språk.

 

 • Att fatta egna beslut om

– vilka man vill träffa

– sin ekonomi

– sitt boende 

– sitt testamente

 • Umgås med släkt och vänner


Följder

Det är lätt att andra fattar beslut åt personen med afasi.
Man har svårt att föra fram sina åsikter.
Man kanske undviker att träffa andra och blir isolerad.
Det leder till att den språkliga förmågan blir sämre.


Praktiska råd till personer som finns i närheten

Du som inte har afasi måste ta ett större ansvar för att samtalet ska bli lyckat!

 • Låtsas aldrig att du förstår – det leder bara till fler missförstånd
 • Ta dig tid att samtala – lyssna och återkoppla 
 • Använd penna och papper för att skriva ner stödord eller rita, för att göra samtalet tydligt
 • Kartor och almanackor är stöd i samtal
 • Använd mimik och tydliga gester som stöd för ditt tal
 • Tala om en sak i taget  
 • Tala långsamt och tydligt
 • Var försiktig med att rätta eller fylla i. För en del personer är det till hjälp, men andra blir störda. Fråga vilket som är bäst.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Afasifyren

Telefon

044 - 12 93 99

Besöksadress

Södergatan 14

291 53 Kristianstad

Fler kontakter

Cecilia Nyberg

Logoped

044 - 12 93 99

Karin Rosén-Svensson

Arbetsterapeut

044 - 12 93 99