Afasifyren

Afasifyren är en dagverksamhet och en naturlig fortsättning på rehabiliteringen för personer med afasi. Här får du träna kommunikation tillsammans med andra människor i en trygg och tillåtande miljö. Det är viktigt att minska de sociala konsekvenserna och den isolering som kan komma med afasi.

Ungefär 35 personer med afasi kommer varje vecka till Afasifyren.
Varje person skräddarsyr sin vistelse här. 

Afasifyren erbjuder studiecirklar för att stimulera den kommunikativa och språkliga förmågan. 
Vi erbjuder också läs- och skrivträning på dator och träning i dagliga aktiviteter. 
Närstående kan också vända sig till Afasifyren. 
Vi tar emot studiebesök och bedriver undervisning kring afasi. 

Afasifyren drivs av Kristianstads kommun, i ett nära samarbete med Afasiföreningen i Kristianstad med omnejd.                      

Kontakt

Afasifyren

Telefon

044 - 12 93 99

Besöksadress

Södergatan 14

290 50 Kristianstad

Fler kontakter

Cecilia Nyberg

Logoped

044 - 12 93 99

Maja Chronvall

Arbetsterapeut

044 - 12 93 99