Vi möts i kulturen

Kulturverksamheten är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL och komplement till övriga verksamheter. Vi erbjuder olika kulturaktiviteter flera gånger i veckan.

"Vi möts" är samlingsnamnet för alla våra aktiviteter. webblänk: Vi möts i kulturen

Kulturverksamheten driver också ambulerande kulturverksamhet ute på andra dagliga verksamheter.

Vi erbjuder människor med funktionsvariationer möjligheter att

  • arbeta som kulturarbetare
  • uppleva och utöva kultur på arbetstid
  • uppleva och utöva kultur på fritiden       

I samarbete med Kulturhuset Barbacka, Studieförbundet Vuxenskolan samt Kristianstads Fritidsgårdsforum skapar vi kreativa mötesplatser.  Samlingsnamnet är ”VI MÖTS”. Och finns både på Facebook samt som hemsida.

Metoder

Genom att utgå från människors förmågor ökar människors förmågor ger möjlighet till växande.

Alla människor är lika värda.

Alla människor har samma rättighet.

Människor med funktionsvariationer har rätt att uppleva och utöva kultur.

Vår grundidé är närvaro, delaktighet och utmaning.

Rutiner är viktiga.


För dig kan vi erbjuda

Ett brett utbud av kulturaktiviteter såsom; musik, drama, dans, skapande, konst, scenframträdanden, kulturmötesplatser samt kulturläger på sommaren.


Verksamhetens mål

  • deltagarna ska uppleva och få möjlighet att prova på olika sorters kulturuttryck
  • var och en ska få möjligheten att uppleva glädjen i att skapa tillsammans
  • att hen är viktig i skapandet
  • spänningen i att bli utmanad
  • att möjliggöra och bejaka personlig utveckling för varje enskild deltagare
  • att öppna upp för nya insikter både på ett konstnärligt och ett mänskligt plan
  • vi uppmuntrar rörelse som inslag i våra aktiviteter

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Varje aktivitet startas med planering och genomgång. Här får varje deltagare lyfta fram sina egna tankar och åsikter.

Vi bestämmer så mycket vi kan tillsammans.

Alla ska ha rätt att få höras, synas och respekteras.

Välkomna!

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Kulturverksamheten

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Barbackagatan 12

291 32 Kristianstad

Fler kontakter

Rosalind Mudge

0729-909486

Mattias Nybble

0733-17 19 14