Vi möts i kulturen

"Vi möts i kulturen" är ett komplement till daglig verksamhet som erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter inom kultur som bedrivs både på Kulturhuset Barbacka och ute i olika dagliga verksamheter.

Vi möts i kulturen

"Vi möts" är samlingsnamnet för alla våra aktiviteter. http://www.vimots.se

Helge Änglar En musikgrupp som spelar och uppträder på kulturhus, festivaler, skolor m.m.

Musikverkstan Vi arbetar i olika grupper med olika sorters musik-skapande.

Kul fredag Kulturaktiviteter på fredags-eftermiddagen. Vi har drama, ser på film och besöker konsthallar och museum.

Radio Vargen Pod-radio som spelas in på Barbacka www.radiovargen.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.