Spektrum

Spektrum är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning som använder alternativ och kompletterande kommunikation. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, för att göra dagen hanterbar, begriplig och meningsfull.

Vi använder alternativa kommunikationssätt som foto, tydliga bilder och tecken som stöd som används i alla aktiviteter utifrån deltagarnas individuella behov.

På Spektrum erbjuds deltagarna varierande aktiviteter, både individuellt och i grupp,

 • spel
 • studiecirklar
 • utevistelse
 • musikaktiviteter
 • legoarbete
 • pedagogiska datorprogram
 • sinnesstimulering i upplevelserum

Vårt mål är att:

Spektrum ska präglas av respekt för varje enskild deltagares behov, resurser och önskemål. Vi ska sträva efter att var och en ska få förmågan att bli förstådd och kunna förstå.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.