Skulptören

Skulptören ligger centralt beläget på Österäng med närhet till både naturområde och centrum.

Metoder

Skulptörens verksamhet är uppbyggd utifrån Snoezelenmetoden, den erbjuder sinnesstimulering i särskilt utformade miljöer kopplat till ett speciellt förhållningssätt.

Miljön ska vara annorlunda, spännande och locka till delaktighet i aktivitet eller avslappning. Att få uppleva tillsammans med engagerad medföljare stimulerar sinnen, känslor, kommunikation och kreativitet.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och lågaffektivt bemötande.

För dig kan vi erbjuda

Skulptören erbjuder en individuell planering utifrån verksamhetens olika aktiviteter, både individuellt eller i grupp såväl inne som ute.

Exempel på aktiviteter:

 • Snoezelenrum
 • Tovertafel
 • Skapande aktivitet
 • Pedagogiska program
 • Bad
 • Dans
 • Musik
 • Träning
 • Promenader
 • Sinnesträdgård
 • Taktil beröring
 • Cykel

Verksamhetens mål

Skulptörens mål är att erbjuda ett stort utbud av stimulerande och meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö, som leder till utveckling, glädje och gemenskap.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande är lika viktiga och präglar vårt dagliga möte med dig.

Vi erbjuder alla en genomförandeplan och möjlighet att påverka utifrån individuell förmåga. 

Upplevelsedelen kan bokas även om du inte har dagligverksamhet, för mer info läs under länkar.

Skulptören pictobild 740 px.jpg

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.