Saveko

Saveko är en daglig verksamhet som sätter miljön i fokus. Vi arbetar med demontering och återanvändning. Vi samarbetar med Renhållningen i Kristianstad och med Stena Recycling.

Personer arbetar i verkstadsmiljö.
Personer arbetar i verkstadsmiljö.

Saveko demonterar föremål som lämnats in till återvinningsstationerna i Kristianstads kommun.

En arbetsuppgift är återbruk, där kasserade föremål görs om till andra saker som till exempel bord av skrot eller smycken av bestick.

De återbrukade produkterna säljs på Returhuset som ligger i samma byggnad som Saveko. 

Saveko utför malning av sekretesspapper. Det sker i samarbete med Stena Recycling som tar emot papper från kommun, landsting och privata företag.

Vi tar även emot sekretesspapper från privatpersoner.

Vi har hand om pantmaskinen på området.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.