Rekonden

Vi är en daglig verksamhet som riktar oss huvudsakligen till dig som ingår i socialpsykiatrin och behöver en lugnare och mer strukturerad arbetsmiljö.

Rekonden ligger i en industrilokal på Näsby industriområde med närhet till lokaltrafik.

Metoder

På Rekonden arbetar vi med ett lågaffektivt bemötande. Detta för att skapa en lugn och trygg miljö. Det är viktigt för oss att sträva efter att du ska få en bra balans mellan krav och förmåga som kan leda till en ökad självständighet i din sysselsättning.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda individuellt anpassade arbetsuppgifter som, vid behov, tydliggörs med visuella scheman samt tidshjälpmedel.

TAKK, bildstöd, bildschema och samtalsmatta används vid behov för att förtydliga samt stödja kommunikationen vilken ökar möjligheten till delaktighet, trygghet och självbestämmande.

För dig kan vi erbjuda

Demonteringsarbete: vi får in hjälpmedel såsom rullstolar, rullatorer och sängar från
   Hjälpmedelscentrum. Dessa hjälpmedel demonterar vi och gör därmed en del av
   Hjälpmedelscentrums miljöarbete.
Tvätteriarbete: vi tvättar de kläder som skänks till Returbutiken och skall säljas.
Legoarbete: vi får in lite olika legoarbeten. Det kan exempelvis vara plastdetaljer som skall
   packas i påsar eller spannar där handtag skall monteras eller papper som skall placeras i kuvert.

De flesta aktiviteter sker individuellt.

Rekonden har ett nära samarbete med andra dagliga verksamheter såsom Saveko, Kanonen och Opus.

Verksamhetens mål

  • Du skall känna att det är en meningsfull sysselsättning utifrån dina specifika förutsättningar och ska leda till ökad självkänsla och självkännedom.
  • Verksamheten ska erbjuda dig stimulans, utveckling, daglig struktur och social gemenskap efter dina önskemål och funktion.
  • Den dagliga verksamheten ska anpassas till dina individuella behov, med stöd av tydliggörande pedagogik, och utformas så att den stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi har regelbundna brukarundersökningar och arbetsplatsmöten för att du ska kunna påverka samt känna dig delaktig på din arbetsplats.

Minst var 6:e månad uppdaterar vi genomförandeplanen tillsammans med dig. Där fastställs dina personliga mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.

Verksamheten ska främja jämlikhet och goda levnadsvillkor samt delaktighet i samhällslivet.

Välkomna!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.