Individintegrerad verksamhet

Individintegrerad verksamhet är en form av daglig verksamhet som innebär en individuell placering på privata företag, föreningar eller kommunala förvaltningar. Vi arbetar aktivt med att ge dig stöd och uppföljning på arbetsplatsen.

Metoder

På arbetsplatsen får du en handledare som ger dig stöd i de olika arbetsuppgifterna.

Vi skriver en arbetsplan som ger dig möjligheten att arbeta självständigt och känna att du är en tillgång till arbetsplatsen.

Vi erbjuder alla som vill, en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.

För dig kan vi erbjuda

Vi som arbetskonsulenter hjälper dig att hitta en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden som i möjligaste mån matchar dina önskemål och förmågor.

Du får stöd med utformning, introduktion och uppföljning. Vi följer med dig vid introduktion på arbetsplatsen och därefter besöker vi dig kontinuerligt.

Verksamhetens mål

Målet för individintegrerad verksamhet är att erbjuda dig en meningsfull sysselsättning på arbetsmarknaden och ökad möjlighet till lönearbete.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

• Att stärka din förmåga till ett självständigt och meningsfullt liv.
• Att ge dig möjlighet till delaktighet i arbetslivet och samhället.
• Att öka dina möjligheter till ett lönearbete.

Välkomna!

Individ Integrerad pictobild px740.jpg

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Stöd- och serviceenheten

Telefon

0733-13 63 24

Besöksadress

Vattentornsvägen 9

291 32 Kristianstad

Fler kontakter

Per-Ola Ohlsson

Arbetskonsulent

0733-13 56 65

Stefan Eriksson

Arbetskonsulent

0733-13 63 24