Individintegrerad verksamhet

Individintegrerad verksamhet är en form av daglig verksamhet som innebär en individuell placering på privata företag, föreningar eller kommunala förvaltningar. Vi arbetar aktivt med att ge dig stöd och uppföljning på arbetsplatsen.

Två personer sitter vid ett bord och samtalar.
Två personer sitter vid ett bord och samtalar.

Målet för individintegrerad verksamhet är att erbjuda dig en meningsfull sysselsättning på arbetsmarknaden. Det finns handledare på arbetsplatserna som ger dig stöd i de olika arbetsuppgifterna. Du kommer att arbeta självständigt och känna att du är en tillgång på arbetsplatsen.

Det är viktigt att du kan arbeta självständigt med visst stöd från personal och arbetskamrater.

Vi som arbetskonsulenter hjälper dig att hitta en arbetsplats  som i möjligaste mån matchar dina önskemål. Du får hjälp med utformning, introduktion och uppföljning. Vi följer med dig vid introduktion och  därefter besöker vi dig kontinuerligt på arbetsplatsen.

Vi arbetskonsulenter arbetar efter:

  • Att stärka din förmåga till ett självständigt och meningsfullt liv.
  • Att ge dig möjlighet till delaktighet i arbetslivet och samhället.
  • Att öka dina möjligheter till ett lönearbete.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.