Företagsteamet Maxi

Företagsteamet vänder sig främst till deltagare som har en önskan att närma sig arbetsmarknaden men behöver träna på vissa förmågor.

En grupp deltagare som tillsammans med handledare från Daglig Verksamhet samarbetar med ordinarie butikspersonal och utför diverse förekommande arbetsuppgifter på Maxi.

Företagsteamet vänder sig främst till deltagare som har en önskan att närma sig arbetsmarknaden men behöver träna på vissa förmågor.

Genom ett "mellansteg" mellan Daglig verksamhet och den öppna arbetsmarknaden kan dessa förmågor stärkas, vilket på sikt kan möjliggöra steget till en Individintegrerad placering.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.